Aktienanalysen

UrteilAktieKurszielDiff. zum KursAkt. KursAnalyst
23.10.2014
GlaxoSmithkline
13,80 £
12 Monate
-2,41%
17,96 €
UBS
Alexandra Hauber
23.10.2014
GlaxoSmithkline
14,50 £
6 Monate
+2,54%
17,96 €
INDEPENDENT RESEARCH
Christoph Schöndube
23.10.2014
GlaxoSmithkline
17,00 £
12 Monate
+20,22%
17,96 €
MORGAN STANLEY
Nicolas Guyon-Gellin
23.10.2014
GlaxoSmithkline
-- £
12 Monate
--
17,96 €
JPMORGAN
James Gordon
22.10.2014
GlaxoSmithkline
15,70 £
12 Monate
+11,03%
17,96 €
S&P CAPITAL IQ
Carl Short
21.10.2014
GlaxoSmithkline
-- £
12 Monate
--
17,96 €
JPMORGAN
James Gordon
17.10.2014
GlaxoSmithkline
13,80 £
12 Monate
-2,41%
17,96 €
UBS
16.10.2014
GlaxoSmithkline
14,85 £
12 Monate
+5,02%
17,96 €
BARCLAYS
Mark Purcell
14.10.2014
GlaxoSmithkline
-- £
12 Monate
--
17,96 €
JPMORGAN
James Gordon
07.10.2014
GlaxoSmithkline
14,20 £
12 Monate
+0,42%
17,96 €
DEUTSCHE BANK
Mark Clark
22.09.2014
GlaxoSmithkline
16,70 £
+18,10%
17,96 €
GOLDMAN SACHS
Keyur Parekh
19.09.2014
GlaxoSmithkline
14,50 £
12 Monate
+2,54%
17,96 €
DEUTSCHE BANK
Richard Parkes
16.09.2014
GlaxoSmithkline
17,00 £
12 Monate
+20,22%
17,96 €
MORGAN STANLEY
Vincent Meunier
15.09.2014
GlaxoSmithkline
13,50 £
12 Monate
-4,53%
17,96 €
JPMORGAN
James Gordon
15.09.2014
GlaxoSmithkline
14,50 £
12 Monate
+2,54%
17,96 €
DEUTSCHE BANK
Mark Clark
11.09.2014
GlaxoSmithkline
-- £
12 Monate
--
17,96 €
JPMORGAN
James Gordon
11.09.2014
GlaxoSmithkline
15,75 £
12 Monate
+11,38%
17,96 €
BERENBERG
Alistair Campbell
08.09.2014
GlaxoSmithkline
14,00 £
12 Monate
-0,99%
17,96 €
CREDIT SUISSE
21.08.2014
GlaxoSmithkline
15,00 £
12 Monate
+6,08%
17,96 €
DEUTSCHE BANK
Mark Clark
29.07.2014
GlaxoSmithkline
15,20 £
12 Monate
+7,49%
17,96 €
BERENBERG
Alistair Campbell
29.07.2014
GlaxoSmithkline
15,00 £
12 Monate
+6,08%
17,96 €
BARCLAYS
Mark Purcell
25.07.2014
GlaxoSmithkline
13,70 £
12 Monate
-3,11%
17,96 €
JPMORGAN
James Gordon
25.07.2014
GlaxoSmithkline
13,80 £
12 Monate
-2,41%
17,96 €
UBS
Alexandra Hauber
24.07.2014
GlaxoSmithkline
15,00 £
12 Monate
+6,08%
17,96 €
UBS
Alexandra Hauber
24.07.2014
GlaxoSmithkline
16,00 £
6 Monate
+13,15%
17,96 €
INDEPENDENT RESEARCH
Christoph Schöndube