Aktienanalysen

UrteilAktieKurszielDiff. zum KursAkt. KursAnalyst
24.07.2014
GlaxoSmithkline
15,00 £
12 Monate
+3,08%
18,36 €
UBS
Alexandra Hauber
24.07.2014
GlaxoSmithkline
16,00 £
6 Monate
+9,95%
18,36 €
INDEPENDENT RESEARCH
Christoph Schöndube
24.07.2014
GlaxoSmithkline
15,00 £
12 Monate
+3,08%
18,36 €
DEUTSCHE BANK
Mark Clark
24.07.2014
GlaxoSmithkline
15,50 £
12 Monate
+6,52%
18,36 €
BNP PARIBAS
Florent Cespedes
24.07.2014
GlaxoSmithkline
19,00 £
--
+30,57%
18,36 €
SOCIETE GENERALE
Stephen McGarry
23.07.2014
GlaxoSmithkline
16,20 £
12 Monate
+11,33%
18,36 €
S&P EQUITY GROUP
Carl Short
18.07.2014
GlaxoSmithkline
17,00 £
--
+16,82%
18,36 €
GOLDMAN SACHS
Keyur Parekh
15.07.2014
GlaxoSmithkline
15,00 £
12 Monate
+3,08%
18,36 €
UBS
Alexandra Hauber
14.07.2014
GlaxoSmithkline
14,60 £
12 Monate
+0,33%
18,36 €
JEFFERIES & CO
Jeffrey Holford
02.07.2014
GlaxoSmithkline
16,30 £
12 Monate
+12,01%
18,36 €
DEUTSCHE BANK
Mark Clark
16.06.2014
GlaxoSmithkline
21,00 £
12 Monate
+44,31%
18,36 €
SOCIETE GENERALE
Stephen McGarry
11.06.2014
GlaxoSmithkline
20,75 £
12 Monate
+42,59%
18,36 €
SOCIETE GENERALE
Stephen McGarry
04.06.2014
GlaxoSmithkline
16,60 £
12 Monate
+14,08%
18,36 €
DEUTSCHE BANK
Richard Parkes
28.05.2014
GlaxoSmithkline
20,50 £
--
+40,88%
18,36 €
SOCIETE GENERALE
Stephen McGarry
28.05.2014
GlaxoSmithkline
15,00 £
12 Monate
+3,08%
18,36 €
UBS
Alexandra Hauber
27.05.2014
GlaxoSmithkline
16,00 £
12 Monate
+9,95%
18,36 €
BNP PARIBAS
Florent Cespedes
16.05.2014
GlaxoSmithkline
17,40 £
12 Monate
+19,57%
18,36 €
BERENBERG BANK
Alistair Campbell
15.05.2014
GlaxoSmithkline
19,50 £
12 Monate
+34,00%
18,36 €
MORGAN STANLEY
Nicolas Guyon-Gellin
15.05.2014
GlaxoSmithkline
16,60 £
12 Monate
+14,08%
18,36 €
DEUTSCHE BANK
Mark Clark
14.05.2014
GlaxoSmithkline
17,00 £
12 Monate
+16,82%
18,36 €
GOLDMAN SACHS
Keyur Parekh
13.05.2014
GlaxoSmithkline
17,00 £
12 Monate
+16,82%
18,36 €
JP MORGAN
James Gordon
12.05.2014
GlaxoSmithkline
16,60 £
12 Monate
+14,08%
18,36 €
DEUTSCHE BANK
Mark Clark
01.05.2014
GlaxoSmithkline
20,50 £
--
+40,88%
18,36 €
SOCIETE GENERALE
Stephen McGarry
01.05.2014
GlaxoSmithkline
16,60 £
12 Monate
+14,08%
18,36 €
DEUTSCHE BANK
Mark Clark
23.04.2014
GlaxoSmithkline
17,00 £
12 Monate
+16,82%
18,36 €
S&P EQUITY GROUP
Carl Short