Aktienanalysen

UrteilAktieKurszielDiff. zum KursAkt. KursAnalyst
28.10.2014
GlaxoSmithkline
15,40 £
12 Monate
+9,77%
17,82 €
KEPLER CHEUVREUX
Sheela Sharma
27.10.2014
GlaxoSmithkline
12,50 £
12 Monate
-10,90%
17,82 €
UBS
Alexandra Hauber
24.10.2014
GlaxoSmithkline
13,80 £
12 Monate
-1,64%
17,82 €
UBS
Alexandra Hauber
23.10.2014
GlaxoSmithkline
13,80 £
12 Monate
-1,64%
17,82 €
UBS
Alexandra Hauber
23.10.2014
GlaxoSmithkline
14,50 £
6 Monate
+3,35%
17,82 €
INDEPENDENT RESEARCH
Christoph Schöndube
23.10.2014
GlaxoSmithkline
17,00 £
12 Monate
+21,17%
17,82 €
MORGAN STANLEY
Nicolas Guyon-Gellin
23.10.2014
GlaxoSmithkline
-- £
12 Monate
--
17,82 €
JPMORGAN
James Gordon
22.10.2014
GlaxoSmithkline
15,70 £
12 Monate
+11,90%
17,82 €
S&P CAPITAL IQ
Carl Short
21.10.2014
GlaxoSmithkline
-- £
12 Monate
--
17,82 €
JPMORGAN
James Gordon
17.10.2014
GlaxoSmithkline
13,80 £
12 Monate
-1,64%
17,82 €
UBS
16.10.2014
GlaxoSmithkline
14,85 £
12 Monate
+5,85%
17,82 €
BARCLAYS
Mark Purcell
14.10.2014
GlaxoSmithkline
-- £
12 Monate
--
17,82 €
JPMORGAN
James Gordon
07.10.2014
GlaxoSmithkline
14,20 £
12 Monate
+1,21%
17,82 €
DEUTSCHE BANK
Mark Clark
22.09.2014
GlaxoSmithkline
16,70 £
+19,03%
17,82 €
GOLDMAN SACHS
Keyur Parekh
19.09.2014
GlaxoSmithkline
14,50 £
12 Monate
+3,35%
17,82 €
DEUTSCHE BANK
Richard Parkes
16.09.2014
GlaxoSmithkline
17,00 £
12 Monate
+21,17%
17,82 €
MORGAN STANLEY
Vincent Meunier
15.09.2014
GlaxoSmithkline
13,50 £
12 Monate
-3,78%
17,82 €
JPMORGAN
James Gordon
15.09.2014
GlaxoSmithkline
14,50 £
12 Monate
+3,35%
17,82 €
DEUTSCHE BANK
Mark Clark
11.09.2014
GlaxoSmithkline
-- £
12 Monate
--
17,82 €
JPMORGAN
James Gordon
11.09.2014
GlaxoSmithkline
15,75 £
12 Monate
+12,26%
17,82 €
BERENBERG
Alistair Campbell
08.09.2014
GlaxoSmithkline
14,00 £
12 Monate
-0,21%
17,82 €
CREDIT SUISSE
21.08.2014
GlaxoSmithkline
15,00 £
12 Monate
+6,92%
17,82 €
DEUTSCHE BANK
Mark Clark
29.07.2014
GlaxoSmithkline
15,20 £
12 Monate
+8,34%
17,82 €
BERENBERG
Alistair Campbell
29.07.2014
GlaxoSmithkline
15,00 £
12 Monate
+6,92%
17,82 €
BARCLAYS
Mark Purcell
25.07.2014
GlaxoSmithkline
13,70 £
12 Monate
-2,35%
17,82 €
JPMORGAN
James Gordon