Aktienanalysen

UrteilAktieKurszielDiff. zum KursAkt. KursAnalyst
21.10.2014
GlaxoSmithkline
-- £
12 Monate
--
16,99 €
JPMORGAN
James Gordon
17.10.2014
GlaxoSmithkline
13,80 £
12 Monate
+3,00%
16,99 €
UBS
16.10.2014
GlaxoSmithkline
14,85 £
12 Monate
+10,83%
16,99 €
BARCLAYS
Mark Purcell
14.10.2014
GlaxoSmithkline
-- £
12 Monate
--
16,99 €
JPMORGAN
James Gordon
07.10.2014
GlaxoSmithkline
14,20 £
12 Monate
+5,98%
16,99 €
DEUTSCHE BANK
Mark Clark
22.09.2014
GlaxoSmithkline
16,70 £
--
+24,64%
16,99 €
GOLDMAN SACHS
Keyur Parekh
19.09.2014
GlaxoSmithkline
14,50 £
12 Monate
+8,22%
16,99 €
DEUTSCHE BANK
Richard Parkes
16.09.2014
GlaxoSmithkline
17,00 £
12 Monate
+26,88%
16,99 €
MORGAN STANLEY
Vincent Meunier
15.09.2014
GlaxoSmithkline
13,50 £
12 Monate
+0,76%
16,99 €
JPMORGAN
James Gordon
15.09.2014
GlaxoSmithkline
14,50 £
12 Monate
+8,22%
16,99 €
DEUTSCHE BANK
Mark Clark
11.09.2014
GlaxoSmithkline
-- £
12 Monate
--
16,99 €
JPMORGAN
James Gordon
11.09.2014
GlaxoSmithkline
15,75 £
12 Monate
+17,55%
16,99 €
BERENBERG
Alistair Campbell
08.09.2014
GlaxoSmithkline
14,00 £
12 Monate
+4,49%
16,99 €
CREDIT SUISSE
21.08.2014
GlaxoSmithkline
15,00 £
12 Monate
+11,95%
16,99 €
DEUTSCHE BANK
Mark Clark
29.07.2014
GlaxoSmithkline
15,20 £
12 Monate
+13,45%
16,99 €
BERENBERG
Alistair Campbell
29.07.2014
GlaxoSmithkline
15,00 £
12 Monate
+11,95%
16,99 €
BARCLAYS
Mark Purcell
25.07.2014
GlaxoSmithkline
13,70 £
12 Monate
+2,25%
16,99 €
JPMORGAN
James Gordon
25.07.2014
GlaxoSmithkline
13,80 £
12 Monate
+3,00%
16,99 €
UBS
Alexandra Hauber
24.07.2014
GlaxoSmithkline
15,00 £
12 Monate
+11,95%
16,99 €
UBS
Alexandra Hauber
24.07.2014
GlaxoSmithkline
16,00 £
6 Monate
+19,42%
16,99 €
INDEPENDENT RESEARCH
Christoph Schöndube
24.07.2014
GlaxoSmithkline
15,00 £
12 Monate
+11,95%
16,99 €
DEUTSCHE BANK
Mark Clark
24.07.2014
GlaxoSmithkline
15,50 £
12 Monate
+15,69%
16,99 €
EXANE BNP PARIBAS
Florent Cespedes
24.07.2014
GlaxoSmithkline
19,00 £
--
+41,81%
16,99 €
SOCIETE GENERALE (SOCGEN)
Stephen McGarry
23.07.2014
GlaxoSmithkline
16,20 £
12 Monate
+20,91%
16,99 €
S&P CAPITAL IQ
Carl Short
18.07.2014
GlaxoSmithkline
17,00 £
--
+26,88%
16,99 €
GOLDMAN SACHS
Keyur Parekh